CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU DİĞER HASTALIKLAR İLİŞKİSİ

Cinsel işlev bozukluğu vakalarının psikiyatrik durumu yıllardır tartışmalı bir konu olmuştur. Geleneksel psikoanalitik yazarlar, empotans ve anorgazmi gibi cinsel işlev bozukluklarını yaşamın erken evrelerinde oluşan ve erişkin yaşta derin köklü ve yaygın nörotik ya da kişiliğe bağlı güçlükler biçiminde ortaya çıkan gelişimsel anomali belirtileri olarak tanımlamışlardır.

Erkeklerde diğer bir psikiyatrik bozukluk bulunma oranının, erken boşalmada (prematüre ejakulasyonu olanlarda) %34, inhibe cinsel uyarılma (erektil disfonksiyon) tanısı alanlarda %50 olduğunu bildirilmiştir. Empotans vakalarında %12 oranında kişilik bozukluğu, %8 duygu durum bozuklukları, %9 anksiyete bozukluğu, %4 uyum bozukluğu, %2 somatoform bozukluk, %3 psikotik bozukluk;

Prematür ejakulasyon saptanan vakalarda %16 oranında kişilik bozukluğu, %8 afektif bozukluk, %7 anksiyete bozukluğu, %3 uyum bozukluğu saptanmıştır.