CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI NELERDİR?

Cinsel işlev bozukluğunun evrensel olarak kabul gören bir tanımı yoktur. Masters ve Johnson cinsel işlev bozukluğunu insan cinsel yanıt döngüsünde tatminkar cinsel uyarılma ve/veya doyuma (orgazm) ulaşmada yetmezliğe yol açabilecek herhangi bir aksama olarak tanımlarlar. Yani cinsel yaşamından tatmin olmama ve bunun sürekli olması hali.

Psikiyatrinin temel kitabı kabul edilen DSM-IV ise cinsel işlev bozuklukları için cinsel yanıt döngüsünü belirleyen sürecin bozulması ya da cinsel ilişkide ağrı ile karekterizedir. Ve tanı konulmadan önce kişinin cinsel istek beklentiler ve performansına yönelik tutumlarını etkileyebilecek etnik, kültürel, dini ve sosyal yapısı göz önünde bulundurulmalıdır.

CİNSEL İSTEK BOZUKLUKLARI Azalmış cinsel istek bozukluğu Cinsel tiksinti bozukluğu

CİNSEL UYARILMA BOZUKLUKLARI Kadında cinsel uyarılma bozukluğu Erkekte Sertleşme Bozukluğu

ORGAZM BOZUKLUKLARI Kadında orgazm yokluğu Erkekte orgazm yokluğu Erken Boşalma

CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI Disparoni (Cinsel ilişkide ağrı duyma) Vajinismus Genel tıbbi duruma bağlı cinsel işlev bozukluğu