İNTİHAR DÜŞÜNCESİ VE ÖLÜM RİSKİ

Modern çağın insanı çözümlerin tükendiğini hissettiğinde intiharı çözüm gibi görebiliyor. Özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarda yaşanılan sıkıntının dayanılmaz olduğu an kaçış gibi ortaya çıkabilen intihar girişimine dikkat etmek gerekir. Her ne kadar bir çok girişim ölümle sonuçlanmasa da bıraktığı bir sürü sekel ile hayatın geri kalanında ciddi sorunlara yol açmıştır.

Bu nedenle intihardan söz eden hayatın anlamsızlığından bahseden kişilere etrafındakiler dikkat etmelidir. İntihar için risk grubunda bulunanlar için aşağıdakilere dikkatle incelenmelidir.

CİNSİYET

İntihardan bahsetmeye başlayan erkekler kadınlara göre daha risklidirler. Tamamlanmış yani ölümle sonuçlanmış intihar girişimlerinde oran bir kadına karşılık 4 erkektir

YAŞ

Özellikle beyaz erkeklerde olmak üzere yaşlılarda gençlerden daha fazladır.

DAHA ÖNCE PSİKİAYTRİK RAHATSIZLIK

İntihar eden vakaların % 70’inden fazlasında intihardan önce bir depresif atak vardır.

DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Tahmin ettirici olabilir. İntihar sonucu ölen hastaların çoğunluğu bunu ilk ya da ikinci girişimlerinde bunu başarır. Çok sayıda girişimleri olan hastalar (4 yada daha fazla) intiharı gerçekleştirmekten çok gelecekte yeni girişimlerde bulunma riski altındadırlar.

ALKOL KULLANIMI

Muhtemelen kendini tedavi etme amacıyla, son zamanlarda başlamış alkol veya kendiliğinden uyku ilacı kullanımı varsa risk artmıştır.

MANTIKLI DÜŞÜNCENİN KAYBI

Şiddetli bilişsel yavaşlama , psikotik özellikli depresyon, varsa risk artar.

ORGANİZE PLANLAMA

Depresif bir hasta tedavi edilirken, intihar konusunda organize bir planının bulunup bulunması (mesela ilaç alıp ölmek bir yerden atlayıp ölmek gibi) başarılmış intiharı artırır. Bu nedenle hem doktor hem de hasta yakınları mutlaka bu konuda dikkatli olmalıdırlar.

EŞİN OLMAMASI

Sosyal desteğin kötü olması da başarılmış intiharları artıra bir faktördür.

HASTALIK

Psikiyatrik hastalığın üstüne ilave oluş tıbbi bir hastalıkta intihar riskini artırır.

SONUÇ

Sonuç olarak etrafınızdaki insanlardan biri hayatın anlamsızlığından bahsetmeye başlamışsa veya size hayat yaşamaya değmez geliyorsa bunun altındaki sorunun çözümünü aramanız gerekir. Ve tedavi ettirmeniz gerekir.

Her şeye rağmen hayat yaşamaya değer.