ALZHEİMER TİPİ BUNAMA

Daha önce elde edilmiş entelektüel yetilerin gerilemesi ile belirgin bir rahatsızlık olup sosyal ve mesleki fonksiyonları bozar. Demans 65 yaşın üzerindeki insanların %5-11 inde, 85 yaş üzerindekilerin ise %50 sini etkileyebilir.

DEMANS (BUNAMA) TANISI KOYMAK İÇİN

Aşağıdakilerin en az ikisinin varlığı: 1 - Bellek bozukluğu 2 - Bilişsel bozukluk varlığı a- Dil bozukluğu b- Motor işlevlerde bozulma c- Duyu organlarının bozukluğu d- Tasarlama organize etme sıraya koyma gibi işlevlerde bozulma

BUNAMANIN NEDENLERİ

a - İlaç zehirlenmesi, b - Depresyon c - MSS enfeksiyonları d - Kafa içi kanamalar e - Beyin Tümörleri f - Vitamin eksiklikleri g - Tiroid bezi gibi bazı içsalgı bezi hastalıkları h - Hipertansiyon ı - Çoğul Beyin Kanamaları i - Bazı sistemik hastalıklar

ALZHEİMER TİPİ BUNAMAMIN RİSK FAKTÖRLERİ

a - Aile Öyküsü b - Genetik yatkınlık c - Cinsiyet d - Eğitim e - Travma f - Alüminyum Zehirlenmesi g - Beyin İnfeksiyonları h - İlaç kullanımı

BUNAMA BELİRTİLERİ

Başlangıçta Belirtiler * İsimleri tarihleri unutma * Kelimeleri bulmama * İşine çevresine ilgisizlik * Hastalığını kabul etmeme

Orta evrede Belirtiler * Belirgin unutkanlık * Kişileri tanıyamama * Yıkanma giyime gibi günlük işeri yapamama * Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar * Paranoid bozukluklar

İleri evrede Belirtiler * Aile üyelerini tanıyamama * Yemek yeme, yürüme güçlüğü * İdrarını, dışkısını tutama * Ciddi davranış bozukluğu * Genel tıbbi durumun bozulması

Alzheimer demans ta ne yazık ki bu gün için tedavi yoktur. Ancak belli bir süre ilerleme hızını durduracak yada yavaşlatacak bazı yeni tedavi olanakları bulunmaktadır.

* İlaç tedavisi Alzheimer hastalığını tamamen durdurmaz, ancak bellek kaybı dahil, çeşitli zihinsel bozuklukların hafiflemesini sağlar. Böylelikle hastanın günlük yaşam aktiviteleri daha uzun süre korunur.

Depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk yada gerçek dışı hayaller görme gibi davranış bozuklukları için uzun zamandır kullanılmakta olan çok sayıda etkili ve güvenilir ilaçlar bulunmaktadır.

*Ancak bu tedavilerin tümü hekimlerin önerebileceği ilaçlardır..

Hastalık ilerledikçe bakım işi zorlaşır. Günlük yaşam aktivitelerine yardıma muhtaç hale gelebilirler. Hastanın ev içine ve dışında güvenliği sağlanmalıdır Araba kullanmamalıdır Para kullanmamalıdır.

Yeni durumlara adapte olmak zor olacağından sıkıntılarını artırmamak için bu tür hatların çevreleri mümkün olduğunca az değiştirilmelidir.