DOÇ. DR. OĞUZ ARKONAÇ

1932 yılında İstanbul da doğmuş olan Doç Dr Oğuz Arkonaç ilk orta lise tahsilini İstanbul'da tamamlamıştır. İstanbul erkek lisesinden mezuniyetini takiben 1956 yılında tıp doktoru olmuştur. Tıp Fakültesi mezuniyet sonrası çalışmalarını 1956-1962 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde tamamlamıştır.

Psikiyatri ihtisas eğitimini 1959-1962 yılları arasında Washington Üniversitesi Psikiyatri bölümünde S. Louis MO Renard Hospital da yapmıştır.

1965 yılından 1997 yılına kadar Bakırköy Ruh ve sinir Hastalıkları hastanesinde çalışmıştır. Çok sevdiği hastanesine emekli olduktan sonra hastaneye sadece üç kez gelmiştir. Buda ayrılık acısının derinleşmesinden korktuğu için olsa gerektir. Birincisi hizmet verdiği binaya kendi adının verilmesi töreni. İkincisi rahatsızlığının nüks ettiği dönmede hasta olarak. 3. sü de vefatından sonra da hastane morguna gelişidir. Son gelişinde çalıştığı dönemlerde sabahın erken saatlerinde gelip asistanlarından bile geç çıktığı hastanesine veda mahiyetinde 3 gece kalmıştır.

1997 yılında emekli oluncaya kadar 10 larca psikiyatri uzmanı yetiştirmiştir. Şu an halen psikiyatri uzmanı olarak çalışan talebeleri onun 9 Mart 2001 yılında vefatı ile büyük bir üzüntü yaşamışlardır.

Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin bu günkü modern görünümü almasında katkıları yadsınamaz. Ancak her şeyin ötesinde Türk psikiyatrisinin modern şeklini alması ve standart getirilmesindeki rolü çok önemlidir. Psikiyatrik hastalıkların tanı konulması ve standardize edilmesinde Amerika standardını ve DSM mantığının yerleşmesinde onun yetiştirdiği talebelerinin rolü unutulmamalıdır.

Hocamız yaklaşık 10 yıl önce yakalandığı ve tedavi ile remisyona uğrayan Prostat kanserinin ilerlemesi nedeniyle 9 Mart 2001 tarihinde vefat etmiştir. Asabi yapısı ve Türkiye standartları ötesinde olan kişiliği nedeniyle kendisini zaman zaman anlayamadığımız olmuştur. Hocamıza Allah'tan rahmet dilerken bize gösterdiği bilimsel yolda yürüyeceğimizi duyabilmesini çok isterdim.