Alkol Bağımlılığı Tanısı için ölçütler

Amerikan Tanı Sınıflaması (DSMIV-TR) alkol bağımlılığı tanısı için aşağıdaki ölçütleri kullanmaktadır. Son 12 ayda aşağıda sayılan üç (ya da daha fazla) ölçütün varlığı alkol bağımlılığı tanısı koymak için yeterli olmaktadır.

1.Tolerans gelişmesi: İstenen etkiyi sağlamak için kullanılan alkol miktarının artmış olmasıdır.
2.Yoksunluk belirtileri: Alkol kesilmesi ile ortaya çıkan terleme, titreme, uykusuzluk, huzursuzluk, bulantı, geçici görsel, dokunsal veya işitsel algı bozuklukları gibi belirtilerin ortaya çıkmasıdır.
3.Tasarlandığından daha uzun süre ve yüksek miktarlarda alkol alınır.
4. Alkol kullanımını bırakmak ya da denetim altına almak için istek duyma ve boşa çıkan çabalar vardır.
5. Alkolü sağlamak, kullanmak ya da etkilerinden kurtulmak için çok fazla zaman harcama
6. Alkol kullanımı nedeni ile önemli toplumsal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azalması ya da tamamen bırakılması
7. Alkolün neden olabileceği fiziksel ya da psikolojik sorunların olmasına rağmen alkol kullanımını sürdürme.